سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

.

دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۵۶ ب.ظ

دلم گرفته و باید سریع گریه کنم
چنان گرفته که باید فجیع گریه کنم

امامزاده ؟ نه ، امشب به این می اندیشم
که با خدا و بدون شفیع گریه کنم

نشسته پشت دو پلکم هزار اقیانوس
رها کنید مرا تا وسیع گریه کنم


نه دردهای دلم در غزل نمی گنجند
نمی شود بنشینم بدیع گریه کنم

آهای مرد عرب سر ز چاه بیرون کن
دلم گرفته کجای بقیع گریه کنم

احسان پرسا

  • ۹۵/۱۱/۱۱
  • پرواز ...