سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

بی عنوان !

شنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳ ب.ظ

خوشحالم که کسانی دارم 

که نبودن شان

تا به این حد غمگینم می کند ....

  • ۹۵/۱۱/۲۳
  • پرواز ...