سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

من ای حس مبهم تو را دوست دارم ...

يكشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۲۸ ب.ظ


من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم...ه م ی ن

...

  • ۹۵/۱۲/۰۸
  • پرواز ...