سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

مددی...

سه شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۶، ۰۷:۱۹ ب.ظ
چه بسا احسان پیاپی خدا ، گناه کار را گرفتار کند ، و پرده پوشی خدا او را مغرور سازد ، و با ستایش مردم فریب خورد ، و خدا هیچ کس را مانند مهلت دادن ، مورد آزمایش قرار نداد ...
و خدا هیچ کس را مانند مهلت دادن ، مورد آزمایش قرار نداد ...
و خدا هیچ کس را مانند مهلت دادن ...

نهج البلاغه ، حکمت 260

  • ۹۶/۰۱/۱۵
  • پرواز ...