سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

از کرامات نسل ما اینست که ...

شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴ ق.ظ

همه ی این دو هفته به کنار ...

ضربه اصلی رو صبح خوردم که وقتی یکی از بچه ها عکس وزیر کشور رو فرستاد ؛ پر سر و صدا ترین دانشجوی حامی روحانی پرسید

این کیه بچه ها ؟؟؟


.

.

.


تلگرام دیواری نداشت که سرم را به آن بکوبانم !

  • ۹۶/۰۲/۳۰
  • پرواز ...