سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

از عاشقانه ها ..

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۴۱ ب.ظ
و یَستعجلونَکَ بالسَّیئه قَبلَ الحسنه و قَد خَلَت مِن قبلِهِمُ المَثُلات . انَّ ربکَ لذو مغفرةٍ للناس ِ علی ظُلمهم و انَّ ربک لشدیدُ العقاب .

و از تو پیش از نیکی تقاضای شتاب در بدی می کنند . در حالی که پیش از آن ها عقوبت ها نازل شده است . همانا پروردگار تو نسبت به مردم با وجود ظلمشان صاحب آمرزش است و پروردگار تو سخت کیفر است . سوره رعد . آیه ی 6

این خدا ، همین خدایی که این حرف ها را زده ، جان می دهد برای پرستش . این خدا ، همین خدایی که انقدر خوب حرف می زند ، انقدر خوب بلد است آدم را آرام کند .
گفته اند سوره مکی است . در تفسیر آمده کفار مکه به پیامبر گفتند اگر راست می گویی بگو خدایت بر ما بلا نازل کند . بببین خدا در جواب کفار چه می گوید به پیامبرش : و از تو پیش از نیکی تقاضای شتاب در بدی میکنند ... در تفسیر آمده در دل این جمله تعجب وجود دارد .
راستی که خیلی از ما هم پیش از آن که خوبی و نیکی بخواهیم از خدا ، دستاویز می شویم به خواستن ِ بدی ها .
سیئة را یک عمر برای ما بدی معنا کردند . اما نگفتند این بدی ، از دید چه کسی است . در معنای سیئه در زبان عرب آمده : هر خصلتی که نفس آدمی از آن خوشش نیاید و از آن ناراحت شود . می بینید ؟ مبنای خیلی چیز ها ذات خود ماست . اگر می گوید از سیئه دوری کن ، عملا می گوید از آن چه روحت را می گذارد توی تنگنا دوری کن .مبنای ِ خدا ، آرامش ماست ...
در معنای تعجیل هم آمده که جلو انداختن کاری پیش از آن که موعدش رسد ...
بدی را می خواهند که هر چه سریع تر به آنان برسد ..
مَثُلات یعنی ناملایماتی که روی می آورد به آدمی و باعث می شود ضرب المثل همه شود .
کفار برای تمسخر رسول ، این چنین خواسته ای داشتند ...
انَ ربک لذو مغفرة للناس علی ظلمهم. این جایش خیلی دوست داشتنی است . این که نوشت " ناس " را می گویم . نگفت مومن ، نگفت مسلم ، نگفت اولیا الله ... گفت ناس ! بی هیچ شرطی گفت ناس . گفت همه ... گفت بی دین و با دین . گفت مسلم و غیر مسلم . گفت همه ...
ببین ؛ همین خدا را می گویم ها ... میگویم همین خدا جان می دهد برای پرستش .
قصه ی دیگری هم هست و آن هم " لذو مغفرة " است . خدا ، به اجبار کسی را نمی آمرزد . دارای آمرزش است . درست که غفور است ، غفار است ... همه ی این ها هست . اما این مغفرت صرف هر کسی می شود که از خودش لیاقت نشان دهد .
 حالا چه مسلم باشد چه نباشد ، چه مومن باشد ، چه نباشد ...
همه ی این ها را گفت ، از مهربانی و مغفرت و رحمتش گفت ، از اینکه برای بنده اش بدی نمی خواهد حتی اگر او بدی طلب کند هم گفت
همه ی این ها را گفت و
یک " وَ " آورد و بعد هم گفت ان ربک لشدیدُ العقاب .
یعنی که حواست باشد همین خدا ... همین خدای مهربان و دارای مغفرت سخت کیفر می دهد ها ...
" و " آورد تا بگوید این خدا همان خدا است . اما اول از مغفرتش گفت و بعد از عقوبتش . اول گفت می آمرزد ... و آخر آیه حرف زد از کیفر . یعنی که رحمتش پیشی گیرنده است بر کیفرش ...
همین خدا را می گفتم ها ... همین خدا !

  • ۹۶/۰۳/۱۳
  • پرواز ...