سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

ناکام !

شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰ ق.ظ

نفسی کنارت نفس کشیدن

همه ی آرزویم بود ...


کای وای ز محرومی دیدار و دگر ه ی چ ! 

  • ۹۶/۰۳/۲۷
  • پرواز ...