سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

این روز ها ...

سه شنبه, ۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۰۳:۲۹ ب.ظشنیده بودم حــــتــی میانه ی نماز هم می توان نیت برگرداند  ...


  • ۹۶/۰۴/۱۳
  • پرواز ...