سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

بگذار که بماند این جا !

سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷ ب.ظ

امشب هم ... امشب هم " تو " خلاص کردی مرا از این اشک ها ، از این اشک های مدام ..که پر می کنند کاسه ی چشم را و سر ریز نمی شوند . دوباره فرو می روند که بغض را عمیق تر کنند .

امشب هم " تو " خلاص کردی مرا از این اشک های نیمه ...

باز هم ...

حرف بزن ، ابر مرا باز کن

دیر زمانی ست که بارانی ام ...

حرف بزن .. حرف بزن سال هاست

تشنه ی یک صحبت طولانی ام ...


  • ۹۶/۰۵/۱۷
  • پرواز ...