سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

آتش بدون دود (۱)

دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۱۲ ب.ظ

- با همه این حرف ها اگر خواست بدون ما برود چه می کنیم ؟

- ما نیز بدون او می‌رویم ؛ اما در کنارش.

- چه خاصیت که با او باشیم و با او نباشیم ؟

- خاصیتش وفاست برادر من !


کتاب اول | نادر ابراهیمی 

  • ۹۶/۰۵/۳۰
  • پرواز ...