سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست ...

سه شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۶، ۰۴:۳۱ ب.ظ

خراب می کنی مرا ؛ آن سان که زلزله بم را ...


.

.


ترسم که بکوبی و نسازی و من آوار بمانم . . .

  • ۹۶/۰۷/۱۱
  • پرواز ...