سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

بیچاره ما ، که نه اینیم و نه آنیم ..‌

جمعه, ۱۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹ ب.ظ

دوستان در هوای صحبت یار
زر فشانند و ما سر افشانیم ...
  • ۹۶/۰۷/۱۴
  • پرواز ...