سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

نیازمندی ها ...

شنبه, ۲ دی ۱۳۹۶، ۰۷:۴۲ ب.ظ

ما برای آن که زندگی کنیم و درست زندگی کنیم ، مگر به چیزی بیش از قدری ایمان و امید احتیاج داریم ؟

|... آلّا ...|

  • ۹۶/۱۰/۰۲
  • پرواز ...