سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

let's start again...

شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۰۵ ب.ظ
باید برگردم به کهف! به ربنا آتنا من لدنک رحمه ... به همه ی وقت هایی که پر از امید می خواندم و هیی لنا من امرنا رشدا ... به همه ی وقت هایی که اجابت را فرسخ فرسخ دور نمی دیدم از خودم...
باید برگردم به کهف!بعدا نوشت:
این پست سنجاق شد به دعای تو برای من، در بهترین جای ممکن ...
  • ۹۶/۱۱/۱۴
  • پرواز ...