سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

گرگ دهن آلوده‌ی یوسف ندریده ...

جمعه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰ ب.ظ

... در کوی تو معروفم و از روی تو محروم ...


  • ۹۶/۱۱/۲۰
  • پرواز ...