سوران ...

تماشاگه پرواز ...

سوران ...

تماشاگه پرواز ...

اینک بی فاطمه ...

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۶، ۰۷:۰۰ ب.ظ
.
.
.

اما حُزنی فَسَرمَد ...
و اما لَیلی فَمُسَهَد ...

.
.
.هر چه بگویم
هیچ نگفته ام ...
پس بگذریم ... 


  • ۹۶/۱۲/۰۱
  • پرواز ...